Monday, March 19, 2012

காணவில்லை


காணவில்லை


காலையிலிருந்து கையில்
அரிசியுடன் காத்துக்கிடக்கிறேன்
முற்றத்திலும் கொஞ்சம்
கோதுமையை தூவி இருக்கிறேன்
ரொம்ப நேரமாகியும் ஒன்றைக்கூட காணவில்லை.

எங்கே போனது....
என் சிட்டுக்குருவிகள்?

சிட்டுக்குருவிகளை பார்க்காமல்
வாசலை வெறித்தபடி
பால் சாப்பிட மறுக்கும்
என் குழந்தையை
எப்படி சமாதானப்படுத்துவது?


No comments:

Post a Comment